Homepage > Press centre > News > Skupina MVV Energie CZ prodala celkem 716 tisíc MWh tepla, 193 tisíc MWh elektřiny a její obrat činil 2,3 mld. Kč

Skupina MVV Energie CZ prodala celkem 716 tisíc MWh tepla, 193 tisíc MWh elektřiny a její obrat činil 2,3 mld. Kč

Výroční zpráva MVV Energie CZ a.s. 2014-2015

Skupina MVV Energie CZ tak i nadále dlouhodobě potvrzuje vysokou stabilitu hospodaření a připravenost k dalšímu rozvoji svého podnikání. Hospodářské výsledky skupiny za rok 2014–2015 jsou k dispozici ve výroční zprávě.

MVV Energie CZ a.s. vydala v prosinci 2015 výroční zprávu, která přináší informace za uplynulý hospodářský rok 2014-2015 (za období od 1. října 2014 do 30. září 2015) jako jsou finanční výsledky mateřské i dceřiných společností, konsolidované výsledky za celou skupinu MVV Energie CZ, rozhovor s předsedou představenstva Jiřím Koptíkem a hlavní události roku.

Výroční zprávy jsou k dispozici na webových stránkách v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information