Homepage > Press centre > News > Skupina MVV Energie CZ prodala celkem 1 016 tis. MWh tepla, 193 tis. MWh elektřiny a její obrat činil 2,9 mld. Kč

Skupina MVV Energie CZ prodala celkem 1 016 tis. MWh tepla, 193 tis. MWh elektřiny a její obrat činil 2,9 mld. Kč

Skupina MVV Energie CZ je i nadále ve velmi dobré finanční a ekonomické kondici. Za hospodářský rok 2012/2013 dosáhl obrat obdobně jako v loňském roce hodnoty téměř tří mld. Kč. Hospodářské výsledky skupiny jsou k dispozici ve výroční zprávě.

MVV Energie CZ a.s. vydala v prosinci 2013 výroční zprávu, která přináší informace za uplynulý hospodářský rok 2012/2013 (za období od 1. října 2012 do 30. září 2013) jako jsou finanční výsledky všech dceřiných společností a mateřské společnosti, konsolidované výsledky za celou skupinu MVV Energie CZ, rozhovor s předsedou představenstva Ing. Václavem Hrachem, Ph.D., a hlavní události roku.

Výroční zprávy jsou k dispozici na webových stránkách v rubrice Hospodářské výsledky.

Výroční zpráva MVV Energie CZ a.s. 2012/2013
MVV Energie CZ a.s. management
 
Ing. Jitka Tůmová
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information