Homepage > Our services > Combined heat and power generation > COGEN > Sídliště Kateřinky - Východ zásobuje teplem Výtopna Hillova

Sídliště Kateřinky - Východ zásobuje teplem Výtopna Hillova

OPATHERM a.s. má v systému zásobování teplem o 1,5 km horkovodu více. Projekt COGEN ve městě Opava rozšířil síť zásobování teplem z Výtopny Hillova až na sídliště Kateřinky-Východ. V Kateřinkách-Východ tak bylo z provozu odstaveno pět plynových blokových kotelen.
 
„Nyní se na nás obracejí obyvatelé z tohoto sídliště. Všimli si, že blokové kotelny již nehlučí a také se přestalo kouřit z komínů. Kromě zlepšení životního prostředí na sídlišti také dlouhodobě věříme v úspory nákladů na dodávky plynu. Výtopna Hillova je totiž zemním plynem zásobena z dálkovodu, kde je nižší cena za kapacitní složku plynu, a také účinnost kotlů je zde vyšší,“ komentuje projekt Ing. Miroslav Uvíra, předseda představenstva společnosti OPATHERM a.s.
 
Stavba horkovodu začala v červenci 2009 a byla ukončena v listopadu 2009. Při výstavbě činilo největší potíže křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a s vysokou hladinou spodní vody, která stále ohrožovala stavbu. Již na konci roku 2009 byly ukončeny všechny práce na pozemních komunikacích, chodnících a parkovištích a upraveny veškeré travnaté plochy.
 
Poté již stačilo nastavit správně všechna zařízení a ′otevřít kohoutky′. „Při samotném propojení zdrojů nebyli naši zákazníci nijak omezeni v dodávkách tepla. Spuštění teplé vody do nového horkovodu a zásobování z Výtopny Hillova tak nijak negativně nezasáhlo do života domácností na sídlišti,“ dodává Ing. Miroslav Uvíra.
 
V prvních týdnech po zahájení dodávek z Výtopny Hillova OPATHERM a.s. kontroloval veškerá nastavení a výpočty projektu. Výtopna Hillova i přes vysoké mrazy bez problémů zásobovala všechny zákazníky požadovaným množstvím tepelné energie. Plynové blokové kotelny však i přesto zůstanou jako náhradní zdroje tepla.
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information