Homepage > Press centre > News > Sázíme na obnovitelné zdroje energie a nadále zvyšujeme účinnost našich distribučních soustav

Sázíme na obnovitelné zdroje energie a nadále zvyšujeme účinnost našich distribučních soustav

Investice a úspory. Tyto dva procesy definují činnost naší energetické skupiny MVV Energie CZ stále přesněji. Soustavně investujeme do snižování emisí a vyšší efektivity distribuce energie. Zároveň rozvíjíme projekty úspor energie, a tudíž šetříme i náklady našich zákazníků.

Dlouhodobé partnerství se zákazníky slavilo v uplynulém období další úspěch. Bytové družstvo v České Lípě se stalo akcionářem naší teplárny, čímž projevilo důvěru v centrální zásobování teplem,“ komentuje jeden z milníků skupiny MVV roku 2018 předseda představenstva Jörg Lüdorf. Další klíčové události a ukazatele přibližuje nově zveřejněná Výroční zpráva.

Investice celé skupiny reagují na zpřísňující se požadavky na produkci skleníkových plynů a další opatření směřující k ochraně klimatu. Ekologizace a modernizace energetických zdrojů, distribučních soustav, ostatních výrobních zařízení a dále snižování závislosti na uhlí přispívá k významnému snížení emisí SO2, NOx, tuhých znečišťujících látek i CO2. „S cílem snižovat emise budeme ve svém portfoliu i nadále rozvíjet výrobu z obnovitelných zdrojů, plynu a odpadu,“ dodává Jörg Lüdorf.

Další aktivitou v této oblasti jsou rozsáhlé, tzv. „GreenNet“ projekty zvyšujících kvalitu distribučních sítí s pozitivním dopadem na ekologii i náklady koncových odběratelů. V Pelhřimově takto staré parní potrubí nahradil teplovod, v Liberci bude moderní horkovod.

Management MVV Energie CZ a.s. spojuje budoucnost rovněž s ekologickou výrobou tepla z odpadu a posílením segmentu elektřiny dodávkou od výrobce přímo k odběratelům – rozšiřováním vysokoúčinné kogenerační výroby elektřiny a tepla na bázi plynových motorů. Projekty EPC (Energy Performance Contracting) spořících energii s využitím  chytrých technologií jako LED či zavedení energetického managementu přinášejí skupině nové klienty nejen z řad municipální sféry.

Finanční výsledky skupiny MVV Energie CZ, rozhovor s Jörgem Lüdorfem a hlavní události roku najdete ve výroční zprávě 2017–2018 v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information