Homepage > Press centre > News > Předseda představenstva MVV Jörg Lüdorf a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha podepsali memorandum o porozumění

Předseda představenstva MVV Jörg Lüdorf a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha podepsali memorandum o porozumění

Cílem spolupráce mezi MVV Energie CZ a.s. a městem Uherské Hradiště, společníky naší dceřiné společnosti CTZ s.r.o., je příprava změny palivového mixu v uhelné teplárně v městské části Mařatice. Přechod na jiné palivo by měl zajistit dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů a zamezení prašnosti současné skládky uhlí.
 
Předseda představenstva MVV Jörg Lüdorf a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha podepsali memorandum o porozumění
 
Memorandum o spolupráci na energetickém řešení v Uherském Hradišti je plně v souladu s principy trvalé udržitelnosti celé naší MVV skupiny, kde jsme začali nahrazovat uhelné zdroje těmi na zemní plyn nebo kogeneračními jednotkami už před několika lety a u zbývajících uhelných zařízení plánujeme přistoupit k ekologickým ‚green-heating' řešením do roku 2030," říká Jörg Lüdorf.

Kromě klasického přechodu ze spalování uhlí na spalování zemního plynu v kogeneračních jednotkách budou ve spolupráci s městem analyzovány varianty spalování zemního plynu v kombinaci se spalováním směsného komunálního odpadu (ZEVO) a výstavba stanice na výrobu bioplynu, kde by byl likvidován biologicky rozložitelný komunální odpad. Bioplyn by byl následně spalován opět se zemním plynem v kogeneračních jednotkách.

Město má v teplárenské společnosti CTZ vlastnický podíl ve výši 49 %. Proto chceme, aby společnost CTZ při výběru nového paliva pro teplárnu zvážila i varianty, které budou v souladu s plánovanou koncepcí města o odpadovém hospodářství a měly by pozitivní vliv jak na stabilitu ceny tepla, tak na poplatky za odpad," sdělil k memorandu Stanislav Blaha.

Podpisu memoranda o porozumění 22. ledna v Praze předcházelo jeho projednání a následné schválení zastupiteli města Uherské Hradiště v pondělí 16. prosince 2019. 

 
Ing. Jitka Tůmová
 
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information