Homepage > Press centre > Press releases > Archive 2008 > Potvrzeno: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. bude součástí skupiny MVV Energie CZ

Potvrzeno: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. bude součástí skupiny MVV Energie CZ

Ve středu 17. září schválilo zastupitelstvo města Česká Lípa smlouvy k prodeji teplárenské společnosti. Akcionářskou smlouvou MVV Energie CZ zaručuje své garance a také navyšuje kupní cenu pro město. Posledním krokem k uzavření transakce je tak její schválení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 
Středeční jednání zastupitelstva potvrdilo jeho první krok z 28. května, kterým byl schválen prodej teplárenského majetku města a 59,99% podílu ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. „Jednání 2 roky a byla oboustranně velmi náročná. Nakonec obě strany dospěly k dohodě a my si vážíme důvěry, která je potvrzením našich kompetencí ve vztahu k městům v oblasti veřejných služeb,“ reagoval na rozhodnutí zastupitelstva Ing. Václav Hrach, PhD., jednatel společnosti MVV Energie CZ.
 
Společnost MVV Energie CZ již městu předložila plán investic na příštích 5 let. MVV Energie CZ dále v akcionářské smlouvě garantuje fixaci jimi ovlivnitelné části ceny tepla. Smlouvy obsahují i další garance a město Česká Lípa si zajistilo přístup k informacím o společnosti prostřednictvím poradního orgánu Sboru poradců kam bude nominovat tři zástupce. Městu Česká Lípa je v této akcionářské smlouvě také garantován jeden zástupce v dozorčí radě společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. „Pro naši společnost je vždy důležité partnerství s městem.
 
Se Sborem poradců máme už zkušenosti a nabízíme tak i České Lípě větší transparentnost a přístup k informacím, ke kterým jinak přístup veřejnost nemá. Městu Česká Lípa budeme dokonce smluvně garantovat podporu kulturního, sportovního a společenského života ve městě po dobu deseti let, a to každoročně ve výši 0,75mil. Kč. Navíc se také zavazujeme k převzetí závazků města vůči ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., vyplývajících z nájemní smlouvy na majetek. 
 
Výše tohoto závazku dosahuje přibližně 10 mil. Kč, čímž tak v podstatě navyšujeme cenu pro město o dalších 10 mil. Kč,“ dodal Václav Hrach. MVV Energie CZ dokončením celé transakce zvýší svůj akcionářský podíl na majoritních 94,99% ze současných 35%. Město Česká Lípa bude držitelem zbývajících 5,01% akcií Předpokládané roční tržby skupiny MVV Energie CZ uzavřením této transakce posílí asi o necelých 10%.
Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. byla založena městem Česká Lípa jako jediným zakladatelem v únoru 1996.
 
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. zásobuje dodávkami tepelné energie a teplé užitkové vody téměř 11tis. domácností ve městě Česká Lípa. Dodávky jsou zajištěny také pro školy, úřady, obchodní centra a další subjekty ve městě, přičemž celkově je dálkovým vytápěním zajištěno asi 70% na trhu vytápění ve městě.
 
Společnost MVV Energie CZ s.r.o. vznikla dne 6. října 1993 pod původním názvem EPS ČR s.r.o. Od roku 1999 patří do jedné z velkých evropských energetických skupin MVV Energie. V následujících letech se podařilo v České republice vybudovat pod vedením společnosti MVV Energie CZ rozsáhlou skupinu čítající nyní jedenáct dceřiných společností, kdy byla v lednu 2007 naposledy rozšířena o provozy v Mimoni, Lounech a Litoměřicích a zároveň o 70% podíl v Teplárně Liberec, a.s. Skupina tak dnes působí již v patnácti městech České republiky, především na Moravě a v severních Čechách a zásobuje 76 tis. domácností.  Roční tržby skupiny MVV Energie CZ jsou 2,3 mld. Kč.
 
Pavla Kulhavá
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information