Homepage > Press centre > Press releases > Nová stránka > Městský soud v Praze zastavil řízení o procesu splynutí společností...

Městský soud v Praze zastavil řízení o procesu splynutí společností...

Městský soud v Praze zastavil řízení o procesu splynutí společností MVV Energie CZ s.r.o., Městské inženýrské sítě Studénka a.s., OPATHERM a.s. a Teplárny Brno a.s..
 
Usnesení nabylo právní moci dne 6.8.2004 a tím byl proces splynutí definitivně ukončen. Všechny zúčastněné společnosti předtím vzaly v celém rozsahu zpět svůj návrh ze dne 27.6.2003 na zápis splynutí do obchodního rejstříku. O zrušení splynutí rozhodly valné hromady společností dne 20.7. letošního roku a následně podepsaná dohoda o zrušení smlouvy o splynutí.
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information