Homepage > Press centre > News > Kulaté stoly k modernizaci teplárny Mařatice v Uherském Hradišti přinesly nové informace

Kulaté stoly k modernizaci teplárny Mařatice v Uherském Hradišti přinesly nové informace

CTZ s.r.o.

V úterý 31. srpna a ve středu 1. září se v uherskohradišťském Klubu kultury konaly veřejné diskuze o modernizaci teplárny v Mařaticích. Zástupci naší dceřiné společnosti CTZ a externí odborníci prezentovali dodatečné informace a odpovědi na otázky, které k tématu modernizace vznesli zastupitelé Uherského Hradiště a zástupci iniciativy Čisté Hradiště. Následné diskuze se zúčastnili i zástupci Zlínského kraje, včetně statutární náměstkyně hejtmana Bc. Hany Ančincové.

Dle závěrečného shrnutí Ing. Stanislava Blahy, starosty Uherského Hradiště, proběhne další diskuze k výběru varianty modernizace teplárny Mařatice na jednání zastupitelstva města letos v listopadu. Zastupitelé zde vyberou variantu modernizace, kterou on jako zástupce města bude prosazovat na valné hromadě společnosti CTZ, kde město vlastní 49% podíl.

Zástupci MVV a města Uherské Hradiště stvrdili svůj záměr ukončit spalování uhlí a přejít na takové palivo nebo kombinaci paliv, které zajistí stabilní ceny tepla pro zákazníky a bude minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, podpisem memoranda o porozumění. To podepsali za MVV předseda představenstva Jörg Lüdorf a za Uherské Hradiště starosta Stanislav Blaha.

Více na www.ctz.mvv.cz   

 
Ing. Jitka Tůmová
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information