Homepage > Press centre > Press releases > Archive 2014 > Jitka Kafková a Libor Žížala jsou novými členy představenstva koncernu MVV Energie CZ

Jitka Kafková a Libor Žížala jsou novými členy představenstva koncernu MVV Energie CZ

Ing. Jitka Kafková, MBA (36) a Ing. Libor Žížala (39) byli dne 15. ledna 2014 jmenováni novými členy představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s. na základě rozhodnutí jediného akcionáře. Ke jmenování došlo poté, co z představenstva na vlastní žádost odešel Ing. Václav Hrach, Ph.D.

Nově jmenovaná Ing. Kafková vystudovala Fakultu stavební na ČVUT v Praze, v koncernu působí od roku 2002, naposledy na pozici ředitelky úseku správy majetkových účastí. Ing. Žížala absolvoval na VŠE v Praze a v koncernu působí již od roku 2001 nejprve jako manažer controllingu, poté finančního úseku a naposledy jako jeho ředitel.

MVV Energie CZ a.s. je mateřská společnost v dynamicky se rozvíjející teplárenské skupině působící na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Společnost MVV Energie CZ a.s. byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu v Německu.

Skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností a působí v patnácti městech České republiky. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Ing. Jitka Tůmová
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information