Homepage > Press centre > Press releases > Archive 2017 > ENERGII Holding a TERMO Děčín povede Libor Štěpán

ENERGII Holding a TERMO Děčín povede Libor Štěpán

Novým předsedou představenstva společností ENERGIE Holding a.s. a TERMO Děčín a.s. se stává Libor Štěpán, který bude mít v obou společnostech na starosti celkové a finanční řízení, strategii a obchod. Naváže tak na činnost Pavla Jonáše, který své působení ve skupině MVV Energie CZ končí.

S účinností ke dni 18. dubna 2017 odchází ze skupiny Ing. Pavel Jonáš, který tak již nebude nadále působit ve vedení společností ENERGIE Holding a TERMO Děčín. „Panu Jonášovi děkujeme za dlouhodobou práci pro naši skupinu," řekl Ing. Jiří Koptík, předseda představenstva MVV Energie CZ a.s.

K témuž dni byl zvolen Ing. Libor Štěpán do funkce předsedy představenstva obou společností, které tak povede se stávajícími místopředsedy představenstva – s Ing. Petrem Boukalem ve společ-nosti ENERGIE Holding, jež zásobuje teplem domácnosti v Lounech, Mimoni a Litoměřicích, a s Ing. Janem Sulíkem ve společnosti TERMO Děčín, dodavatelem tepla pro Děčín a Jílové.

Ing. Libor Štěpán působil ve vedení společnosti Santé a BAK stavební společnost. Byl finančním ředitelem společnosti Poděbradka a vedoucím oddělení pro řízení dodavatelského řetězce v IT společnosti Gedas ČR. Před nástupem do MVV pracoval jako samostatný poradce pro strategii a projektové řízení výrobní společnosti OkayPlast. Vystudoval Ekonomiku a management na UJEP v Ústí nad Labem a Evropská hospodářskoprávní studia na UJAK v Praze.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky, zejména na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Prostřednictvím nejmodernějších technologií dosahuje skupina ekologické nezávadnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a hospodárnosti a naplňuje tak své firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Ing. Jitka Tůmová
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information