Homepage > Our services > Combined heat and power generation > Re-powering of the Source in CTZ s.r.o. > Aktuálně z projektu „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.“

Aktuálně z projektu „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.“

Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.
Společnost CTZ s.r.o. v Uherském Hradišti pokračuje v realizaci projektu „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.“, který lze rozdělit do tří částí: výstavba nového hnědouhelného parního kotle K4 o výkonu 8 MWt, turbogenerátoru TG 1 o výkonu 1MWe a ostatní doprovodné části.
 
V nejpokročilejším stádiu rozpracovanosti je nyní první část – výstavba nového kotle K4. V rámci stavební části byly provedeny bourací práce, betonáž nových základů, nosných sloupů a základové desky kotle včetně jeho rámu.
 
V současné době probíhá usazování výsypek, po nichž bude následovat instalace roštové části kotle, následně tlakového celku a ostatních částí kotle.
 
I když realizační harmonogram prací je v současnosti ve více než měsíčním skluzu, zhotovitel díla garantuje, že kotel K4 bude uveden do zkušebního provozu v měsíci prosinci 2008 tak, aby společnost CTZ s.r.o. byla kapacitně schopná dodat tepelnou energii všem odběratelům v topné sezóně 2008/2009 bez provozu pronajaté plynové kotelny. 
 
Dokončení celého díla a jeho předání se očekává v dubnu 2009.
 
Ing. Pavel Konečný, jednatel CTZ s.r.o.
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information