Homepage > Press centre > Press releases > Archive 2011 > Personální změny ve skupině MVV Energie CZ

Personální změny ve skupině MVV Energie CZ

Ze skupiny MVV Energie CZ odchází Ing. Pavel Konečný a Ing. Miroslav Uvíra.
 
Ing. Pavel Konečný již nebude nadále působit ve funkci jednatele společnosti CTZ s.r.o. a Ing. Miroslav Uvíra již nebude působit ve funkci předsedy představenstva společnosti OPATHERM a.s. Do obou funkcí bude na jejich místo nově nominován Ing. Michal Chmela.
 
Michal Chmela pracuje ve skupině MVV Energie CZ od roku 2002. Je předsedou představenstva Zásobování teplem Vsetín a.s. se zodpovědností za strategii, obchod a finanční řízení společnosti a místopředsedou představenstva POWGEN a. s. s odpovědností za obchod a finanční řízení. Pan Chmela je také jednatelem společností G-RONN s.r.o. a G-LINDE s.r.o., které se podobně jako POWGEN soustředí na projekty rozšíření kogenerační výroby elektřiny ve skupině MVV Energie CZ.
  
Ing. Pavla Kulhavá
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information