Domovská stránka > Společnost > Dceřiné společnosti > ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa

IČO: 64653200
DIČ: CZ64653200

www.clt.mvv.cz


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Naši zákazníci

Společnost zásobuje dodávkami tepelné energie a teplé vody více než 9 000 domácností ve městech Česká LípaDubá. Zajišťuje také dodávky školám, úřadům, obchodním centrům a dalším subjektům, přičemž celkově je dálkovým vytápěním zajištěno více než 50 % domácností v obou městech.
 

Použité palivo k výrobě

Výrobu tepla zajišťuje společnost ve výtopně LOOS ve Staré Lípě a v kotelně Holý Vrch. Hlavním palivem pro výrobu tepla ve městě je zemní plyn. Díky dvoupalivovým systémům však může být v případě potřeby nahrazen nízkosirným topným olejem. Společnost používá k vytápění také přebytečné teplo vznikající při výrobě elektrické energie v kogeneračních jednotkách na kotelnách LOOS a Holý Vrch. V roce 2010 společnost odkoupila již dříve provozovanou plynovou domovní kotelnu v Dubé.
 

Historie společnosti

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena Městem Česká Lípa jako jediným zakladatelem a zapsána do obchodního rejstříku dne 22. února 1996. Členem skupiny MVV Energie CZ je společnost od roku 2001. Dne 27. listopadu 2008 byl podíl ve společnosti navýšen na majoritních 94,99 % a Město Česká Lípa se stalo 5,01% akcionářem. 27. září 2018 pak došlo k následující změně akcionářských podílů: Českolipské teplo a.s. 75,00 %, OSBD Česká Lípa 19,99 % a Městu Česká Lípa zůstává 5,01% podíl.
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Investice a akce v roce 2016-2017

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v tomto hospodářském roce pokračovala v rozpracovaných projektech na zlepšování efektivity dodávek tepla v několika lokalitách. Na sídlišti Sever společnost dokončila přepojení posledních domů na horkovodní potrubí. Dalších pět objektových předávacích stanic má po letních modernizačních pracích nový řídicí systém. Tento krok umožnil vyřadit z provozu jednu výměníkovou stanici a výrazně snížit ztráty v rozvodech, což připojení zákazníci v těchto domech ocení už v nadcházející topné sezóně. Na sídlišti Špičák se podařilo propojit dvě horkovodní větve pro zajištění bezproblémového a bezporuchového zásobování sousedních výměníkových stanic.

Teplárenská společnost v letním období také přeložila horkovodní potrubí na mostě přes Moskevskou ulici. Nové uložení teplárenských sítí plně uhradil investor komplexní opravy této páteřní českolipské komunikace. Mimo topné období proběhla důsledná kontrola technologie včetně revizí a oprav. Modernizace přispěly ke zvýšení komfortu dodávek tepla a účinnosti soustavy.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ každoročně snižuje objem emisí, jejichž nízké hodnoty výrazně přispívají k čistotě vzduchu ve městě a jeho okolí. Společnost se také dlouhodobě podílí na pořádání kulturních a sportovních aktivit ve městě. V průběhu roku spolupracovala s hokejovým a florbalovým klubem, a podílela se na organizaci akcí pořádaných městem Česká Lípa. Tímto způsobem českolipská teplárna přispívá ke zlepšování životního prostředí a zdravému rozvoji života města na řece Ploučnici.

 

Vlastnická struktura společnosti

  • Českolipské teplo, a.s. – 75,00 %
  • OSBD Česká Lípa 19,99 %
  • Město Česká Lípa – 5,01 %

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Radomír Ondra předseda představenstva
Ing. Jan Sulík místopředseda představenstva
Dozorčí rada  
Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Pantůček  místopředseda dozorčí rady
MUDr. Karel Tejnora člen dozorčí rady
Ing. Petr Mertin člen dozorčí rady
Ing. Jan Vencour člen dozorčí rady
 
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací