Domovská stránka > Společnost > Dceřiné společnosti > Zásobování teplem Vsetín a.s.

Zásobování teplem Vsetín a.s.

Zásobování teplem Vsetín a.s.

Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín

IČO: 45192588
DIČ: CZ45192588

 

Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
Voda
Zásobování teplem Vsetín a.s.

Naši zákazníci

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje na území města Vsetín dodávku tepelné energie v rámci dvou soustav zásobování tepelnou energií (ZTE), a to soustavy ZTE město a soustavy ZTE průmyslový areál Jasenice. Hlavním zdrojem v soustavě ZTE město je teplárna Jiráskova, v níž je vedle tepla vyráběna i elektrická energie,
a to tzv. kogeneračním způsobem.
 
Vyrobenou elektřinu společnost  dodává zejména do vlastních lokálních distribučních soustav. V soustavě ZTE město je mimo uvedeného hlavního zdroje tepla provozována výtopna Ohrada jakožto vedlejší zdroj tepla, a to především v přechodových obdobích roku. Na území města Vsetín společnost dále vlastní a provozuje jednu blokovou kotelnu a jednu domovní kotelnu. Zdrojem tepla v soustavě ZTE Jasenice je parní uhelná kotelna. V průmyslovém areálu Jasenice společnost dále vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci a poskytuje zde služby elektronických komunikací.
 
Od 1. dubna 2011 je Zásobování teplem Vsetín a.s. rovněž vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace ve městě Studénka.
 

Použité palivo k výrobě

Hlavním palivem k výrobě tepla ve Vsetíně je zemní plyn, který společnost využívá i pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v teplárně Jiráskova. V průmyslovém areálu Jasenice je teplo vyráběno spalováním hnědého uhlí v parních kotlech.
 

Historie společnosti

Akciová společnost Zásobování teplem Vsetín byla založena v květnu 1992 Fondem národního majetku ČR. Od března 2000 je členem skupiny MVV Energie CZ, kdy se majoritním akcionářem stala společnost MVV Energie CZ a.s. Postupným získáváním akcií od minoritních akcionářů zvyšovala společnost MVV Energie CZ a.s. svůj obchodní podíl ve společnosti, až se dne 18. srpna 2012 stala jejím jediným akcionářem.
Zásobování teplem Vsetín a.s.

Investice a události v roce 2015-2016

V hospodářském roce 2015–2016 realizovala společnost několik investičních akcí, a to zejména do oblasti tepelných sítí. Byly zrekonstruovány otopné soustavy v lokalitě Trávníky II a Luh V, kde byly instalovány objektové předávací stanice. Ty umožňují individuální regulaci a nastavení vytápění pro každý objekt, což zvyšuje komfort konečným spotřebitelům. V úseku výroby a prodeje elektřiny proběhla investice do modernizace trafostanice v Jablůnce, což v budoucnu umožní další rozšíření distribuce elektřiny v této lokalitě. V lokalitě Jasenice dále došlo k přeložkám sítí pro rozšiřující se společnost Trimill, která tuto investici hradila.

Společnost Zásobování teplem Vsetín pořádala v květnu 2016 den otevřených dveří. V průběhu dne navštívilo areál teplárny Jiráskova bezmála 200 velkých i malých návštěvníků. V průběhu května a června 2016 proběhla pro odběratele tepla z řad domácností soutěž o teplo zdarma.
 

Sponzorské aktivity a akce společnosti v roce 2015-2016

Zásobování teplem Vsetín i v tomto roce podpořila sportovní, kulturní a sociální projekty příspěvkem pro Charitu Vsetín, Dům kultury Vsetín (při příležitosti Mezinárodního folklorního festivalu Vsetínský krpec 2016), Prohelp, SAK Studénka, Sbor dobrovolných hasičů města Vsetína, Valašský hokejový klub Vsetín a další.
 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ a.s. – 100 %

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Michal Chmela předseda představenstva
Ing. Kamil Ondra místopředseda představenstva
Dozorčí rada  
Ing. Libor Žížala předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Koptík místopředseda dozorčí rady
   
Počet zaměstnanců 84
Roční výnosy (v tis. Kč) 390 614
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 140,077 MW / 4,685 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2015-2016.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016. 
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Domácnosti 8 289
Průmysloví odběratelé 29
Odběratelé z terciární sféry 67
Dodávky elektrické energie  
Odběratelé 125
Dodávky vody a odvádění odpadních vod  
Domácnosti 3 106
Průmysloví odběratelé 42
Odběratelé z terciární sféry 105
Služby elektronických komunikací  
Odběratelé 93
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací