TERMO Děčín a.s.

TERMO Děčín a.s.

Oblouková 958/25, 405 02 Děčín I

IČO: 64050882
DIČ: CZ64050882


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
TERMO Děčín a.s.

Naši zákazníci

TERMO Děčín a.s. je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody ve městech DěčínJílové. Jako palivo je používán výhradně zemní plyn a také geotermální voda. Systém geotermálního zdroje jako paliva pro centrální zásobování teplem je v České republice ojedinělý. V roce 2012 byl centrální zdroj tepla na Benešovské ulici využívající geotermální energii v anketě hlasování odborných novinářů organizované Teplárenským sdružením ČR vyhlášen Projektem desetiletí.
 
TERMO Děčín a.s. dodává teplo z pěti centrálních zdrojů tepla, dvou blokových a dvaceti domovních plynových kotelen. Společnost taktéž dodává upravenou vodu technickým službám pro potřeby města i dalším společnostem.
 

Použité palivo k výrobě

Společnost jako palivo k výrobě používá výhradně zemní plyn a také geotermální vodu. Systém geotermálního zdroje jako paliva pro centrální zásobování teplem je v České republice ojedinělý.
 

Historie společnosti

TERMO Děčín a.s. byla založena městem Děčín jako jediným akcionářem v roce 1995. Strategickým partnerem se v květnu roku 2000 stala společnost MVV Energie CZ a.s. Od srpna 2005 je podíl MVV Energie CZ a.s. v TERMO Děčín a.s. 96,91 % a minoritní akcionář statutární město Děčín drží nadále 3,09 % akcií.
TERMO Děčín a.s.

Investice a události v roce 2015-2016

Společnost nabídla svým zákazníkům v Děčíně nové dlouhodobé smlouvy, které nabízejí výhodné podmínky. Věrní zákazníci si tak mohou užívat trvalý komfort kompletní služby za výhodnějších podmínek. Součástí dodávky tepla z teplárny je zákaznický servis a poradenství, nepřetržitá pohotovostní služba dispečinku, správa zařízení na distribuci tepla a elektronická fakturace.
 
TERMO Děčín a.s. provedla v hospodářském roce 2015–2016 několik významných investičních akcí. Největší byly zaměřeny na obnovu výrobního zařízení. Na CZT Benešovská byla provedena generální oprava kogenerační jednotky a na CZT Želenice zahájena instalace nové kogenerační jednotky jako náhrady staré, s uplynulou dobou životnosti. V oblasti distribuce tepelné energie byla provedena rekonstrukce rozvodné soustavy a instalace dalších kompaktních předávacích stanic v sedmi odběrných objektech lokality VS 2 Želenice. Investice dotčeným odběratelům a konečným spotřebitelům umožní regulovat dodávky tepelné energie podle individuálních potřeb, a zvýšit tak spotřebitelský komfort dodávek ze soustav zásobování teplem.
 
 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ – 96,91 %
  • Statutární město Děčín – 3,09 %

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Libor Štěpán předseda představenstva
Ing. Jan Sulík místopředseda představenstva
Dozorčí rada  
Ing. Libor Žížala předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Koptík místopředseda dozorčí rady
Hynek Plachý člen dozorčí rady
   
Počet zaměstnanců 36
Roční výnosy (v tis. Kč) 245 973
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 100,692 MW / 12,215 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2015-2016.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016. 
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Domácnosti 9 309
Průmyslové areály 1
Odběratelé z terciární sféry 139
Dodávky elektrické energie  
Regionální distribuční soustava elektrické energie 1
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací