TERMIZO a.s.

TERMIZO a.s.

Dr. M. Horákové 571/56, 460 06 Liberec 7

IČO: 64650251
DIČ: CZ64650251


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
TERMIZO a.s.

Naši zákazníci

Společnost se zabývá energetickým využitím komunálního odpadu a jeho využíváním pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci již od roku 1999. Zařízení společnosti TERMIZO jsou technologicky propojena s Teplárnou Liberec, a.s.


Použité palivo k výrobě

Pro výrobu energií využívá společnost komunální odpad, který je po energetickém zpracování zredukován váhově na třetinu a objemově na desetinu.
 

Historie společnosti

Výstavba spalovny komunálního odpadu v Liberci byla zahájena v roce 1996. Stavbu spalovny financovala společnost TERMIZO a. s., která se 29. března 1996 sloučila se společností SMOZKO, zájmové sdružení právnických osob, podnikající v téže oblasti. V roce 2002 se společnost stala součástí finanční skupiny PPF; následně pak v roce 2009 součástí PPF Partners, společného investičního fondu skupin PPF a Generali. Členem skupiny MVV Energie CZ je společnost TERMIZO a.s. od července 2011.
TERMIZO a.s.

Investice a události v roce 2015-2016

Mezi největší investiční akce společnosti v hospodářském roce 2015–2016 patřily výměna membránových stěn ve druhém tahu kotle, modernizace systému řízení redukční stanice a renovace druhé sekce elektrofiltru. Pro zvýšení výroby elektrické energie a stabilizaci výkonu kotle v letních měsících bylo navýšeno průtočné množství kondenzátoru páry.
 

Sponzorské aktivity a akce společnosti v roce 2015-2016

TERMIZO a.s. v tomto roce znovu podpořila komunitní Zahradu Liberec, která se zabývá městským zahradničením, využíváním bioodpadu a osvětovou činností. Příspěvek získaly také projekty spojené s krajskými řekami – čištění meandrů Smědé pod hlavičkou
Jizersko-ještědského horského spolku a vodácký závod NISAMARATHON, který končí vystoupením z řeky na Trojzemí. Společnost přispěla také na pořádání sportovních a kulturních akcí pro mládež a seniory.
 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ a.s. – 100 %

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Pavel Bernát předseda představenstva
Petr Heincl člen představenstva
Dozorčí rada  
Ing. Jiří Koptík předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady
   
Počet zaměstnanců 39
Roční výnosy (v tis. Kč) 286 689
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 38,33 MW / 4,54 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2015-2016.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016. 
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Průmysloví odběratelé 1
Dodávky elektrické energie  
Odběratelé 1
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací