MVV Energie CZ je členem COGEN Czech
MVV Energie CZ a.s.
Sdružení jež si klade za hlavní cíl podporu kombinované výroby elektřiny a tepla vzniklo před deseti lety. MVV Energie CZ je jejím členem od října 2009.
 
Slovo COGEN znamená pro MVV Energie CZ především projekt na rozšíření kogenerační výroby elektřiny a tepla ve čtyřech dalších městech skupiny. Nyní je s ním MVV Energie CZ také spojena díky sdružení COGEN Czech, jehož součástí se stala letos v říjnu. "Podobné cíle ve zvyšování využití primárního paliva a zvýšení účinnosti výroby energie si klade za cíl i MVV Energie CZ a.s., a proto jsme se vstupem do sdružení příliš neváhali," okomentoval členství Ing. Václav Hrach, Ph.D., předseda představenstva společnosti.
 
Logo COGEN Czech tak na stránkách www.mvv.cz přibylo k ostatním sdružením jímž je MVV Energie CZ členem.
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.