Politika integrovaného systému řízení společnosti
MVV Energie CZ a.s.

Skupina MVV Energie CZ chce být vnímána jako organizace, která:

  • je důvěryhodná, transparentní, stabilní a úspěšná, ctí legislativní a jiné požadavky, kterým podléhá,
  • je profesionálním, respektovaným, spolehlivým a férovým partnerem,
  • je atraktivním a perspektivním zaměstnavatelem, jehož pracovníci sdílejí společné hodnoty,
  • poskytuje zákazníkům komplexní služby ve vysoké kvalitě, za přijatelnou cenu a s ohledem na životní prostředí, který se snaží neustále zlepšovat,
  • je jednou z největších dynamicky se rozvíjejících teplárenských skupin ČR, s pevným místem v hospodářské struktuře země,
  • za všech okolností usiluje o zlepšování kvality životního prostředí a snižování rizik BOZP,
  • zajišťuje bezpečnost informací,
  • dodržuje platné právní předpisy,
  • je dobrým občanem a dobrým sousedem.

Realizujeme energetické projekty

K úspoře zdrojů a tedy i kvalitě životního prostředí napomáhají i energetické projekty.

Projekty metodou EPC a další energetické služby realizujeme s tradicí jako první v České republice již od roku 1993.  

Mezi naše zákazníky patří obce, bytová družstva i soukromé společnosti. Projekty tradičně realizujeme v nemocnicích, školách, plaveckých bazénech, zimních stadionech a dalších i městských budovách či průmyslových podnicích.

MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.