Statutární město Liberec
MVV Energie CZ a.s.
V letech 2011 a 2012 společnost MVV Energie CZ a.s. realizovala projekt EPC pro tyto školské objekty v majetku  Statutárního města Liberec.
 
 
Statutární město Liberec
Objekty:
 • ZŠ Dobiášova
 • ZŠ Jabloňová
 • ZŠ Ještědská
 • ZŠ Kaplického
 • ZŠ Sokolovská
 • ZŠ Švermova
 • MŠ Beruška, Na Pískovně

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Modernizace řídících systémů vytápění s možností vzdáleného dohledu a řízení.
 • Úpravy na strojních částech topných soustav.
 • Aplikace technologie pro využití odpadního tepla bazénové vody.
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC).
 • Výměna nevyhovujících oken v jedné z tělocvičen.
 • Instalace energeticky úspornějších svítidel s elektronickými předřadníky.
 • Aktivní energetický management.

 

 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Statutární město Liberec
Dodavatel MVV Energie CZ a.s.
Délka kontraktu 8 let (05/2012 – 04/2020)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 15,315 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 5,76 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 46,4 mil. Kč
Celková investice klienta 22,96 mil. Kč
 
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.