IROMEZ s.r.o.

IROMEZ s.r.o.

Pod Náspem 2005, 393 00  Pelhřimov

IČO: 24707341
DIČ: CZ24707341


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
IROMEZ s.r.o.

Naši zákazníci

IROMEZ s.r.o. vyrábí a dodává především tepelnouelektrickou energii. Ve městě Pelhřimov zásobuje teplem domácnosti, školy, školky a objekty města i podnikatelů. Společnost je také výrobcem elektrické energie, která zde vzniká kogenerační výrobou ve dvou turbínách.
 

Použité palivo k výrobě

Výrobu zajišťuje společnost z 96 % z biomasy. Druhým, doplňkovým palivem jsou topné oleje. Jako záložní zdroj slouží kotle na zemní plyn. Elektrická energie se vyrábí ve dvou protitlakých turbínách v kombinaci s výrobou tepelné energie.
 

Historie společnosti

IROMEZ s.r.o. v roce 2010/2011 zcela navázala na podnikání stejnojmenné společnosti, která vznikla již v roce 1992, kdy od Města Pelhřimov odkoupila tepelné hospodářství. Již od roku 1995 se v Pelhřimově vyrábí elektrická energie kogeneračním způsobem spalováním biomasy.
 
Součástí skupiny MVV Energie CZ se původní společnost stala v listopadu 2009. Původní společnost zanikla k 1. dubnu 2011 v důsledku fúze se společností Pelhřimovské teplo s.r.o. Pelhřimovské teplo s.r.o. od tohoto data převzala vedle činnosti i název původní společnosti, který tak zůstal zachován.
IROMEZ s.r.o.

Investice a události v roce 2015-2016

K nejvýznamnějším investičním akcím v období 2015–2016 patřily investice do technologie kotelny K2 a osazení nových měřidel, a to včetně měřidel na dálkové odečty. Společnost dále investovala do výměníkových stanic, které osadila separátory, a také do techniky potřebné k výrobě vlastní štěpky. V závěru fiskálního roku pořídila novou portálovou mycí linku, jejíž služby nabízí nejen zákazníkům odebírajícím teplo, ale i široké veřejnosti.
 

Sponzorské aktivity a akce společnosti v roce 2014-2015

V tomto roce se společnost opět sponzorsky podílela na kulturních a sportovních akcích v Pelhřimově. Tradičně podpořila festival Poutník Fest, Den integrovaného záchranného systémuDen přírody 2016. Podporu získaly také oddíly místního hokejového a fotbalového klubu.
 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ a.s. – 100 %

Orgány společnosti

Jednatel  
Mgr. Ing. Hana Zíková jednatel
Ing. Pavel Rychetský jednatel
   
Počet zaměstnanců 30
Roční výnosy (v tis. Kč) 99 033
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 53,8 MW / 1,21 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2015-2016.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016. 
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Domácnosti 3 111
Průmyslové areály 2
Odběratelé z terciární sféry 34
Dodávky elektrické energie  
Regionální distribuční soustava elektrické energie 1
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací