IROMEZ s.r.o.

IROMEZ s.r.o.

Pod Náspem 2005, 393 00  Pelhřimov

IČO: 24707341
DIČ: CZ24707341


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
IROMEZ s.r.o.

Naši zákazníci

IROMEZ s.r.o. vyrábí a dodává především tepelnouelektrickou energii. Ve městě Pelhřimov zásobuje teplem domácnosti, školy, školky a objekty města i podnikatelů. Společnost je také výrobcem elektrické energie, která zde vzniká kogenerační výrobou ve dvou turbínách.
 

Použité palivo k výrobě

Výrobu zajišťuje společnost z 96 % z biomasy. Druhým, doplňkovým palivem jsou topné oleje. Jako záložní zdroj slouží kotle na zemní plyn. Elektrická energie se vyrábí ve dvou protitlakých turbínách v kombinaci s výrobou tepelné energie.
 

Historie společnosti

IROMEZ s.r.o. v roce 2010/2011 zcela navázala na podnikání stejnojmenné společnosti, která vznikla již v roce 1992, kdy od Města Pelhřimov odkoupila tepelné hospodářství. Již od roku 1995 se v Pelhřimově vyrábí elektrická energie kogeneračním způsobem spalováním biomasy.
 
Součástí skupiny MVV Energie CZ se původní společnost stala v listopadu 2009. Původní společnost zanikla k 1. dubnu 2011 v důsledku fúze se společností Pelhřimovské teplo s.r.o. Pelhřimovské teplo s.r.o. od tohoto data převzala vedle činnosti i název původní společnosti, který tak zůstal zachován.
IROMEZ s.r.o.

Investice a akce v roce 2016-2017

Nejvýznamnější investiční akcí v období 2016–2017 byla instalace elektrofiltru v kotelně K2, která vedla ke snížení emisní zátěže. Tato investice byla podpořena dotací z Operačního programu životního prostředí. Dalším významným projektem byl GreenNet, kde byla v první fázi vybudována centrální výměníková stanice, která společnosti umožní v následujícím roce pokračovat v přechodu z parního rozvodu tepla na teplovod – „Úspory energie v systému zásobování teplem v Pelhřimově, IROMEZ s.r.o.". Tento projekt je také podpořen z dotačního titulu „Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost". Společnost dále posílila vlastní výrobu štěpky pořízením nového štěpkovače a pokračovala v osazování nových měřidel umožňujících dálkové odečty.

V tomto roce společnost opět spolupracovala na kulturních a sportovních akcích v Pelhřimově, například na festivalu Poutník Fest a Dni přírody 2017. Prosincové plavání s IROMEZem se u zákazníků setkalo s velkým zájmem. Společnost dále spolupracovala s Českým červeným křížem v rámci jeho osvětové činnosti v mateřských školkách. Tradičně také podpořila místní hokejový klub, tentokrát jeho mládežnickou část.

 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ a.s. – 100 %

Orgány společnosti

Jednatelé  
Mgr. Ing. Hana Zíková, MBA jednatelka
Ing. Pavel Rychetský jednatel
 
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací