CTZ s.r.o.

ctz

Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště

IČO: 63472163
DIČ: CZ63472163


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
CTZ s.r.o

Naši zákazníci

CTZ s.r.o. zajišťuje na území města Uherské Hradiště výrobu a rozvod tepelné energie. Společnost dodává technologickou páru podnikatelským subjektům a teplou vodu podnikatelským subjektům i domácnostem.
 
CTZ s.r.o. je od roku 2009 také výrobcem elektrické energie, kterou vyrábí kogeneračně v turbíně. Vyrobenou elektrickou energii využívá z části pro svou vlastní potřebu, dodává odběratelům a dále do distribuční sítě.
 

Použité palivo k výrobě

Společnost zajišťuje výrobu z centrální výtopny Mařatice, kde je hlavním palivem uhlí. CTZ s.r.o. provozuje také ve městě celkem deset domovních plynových kotelen o celkovém instalovaném výkonu 1,59 MW.
 

Historie společnosti

CTZ s.r.o. byla založena Městem Uherské Hradiště, jako jediným zakladatelem a její vznik se datuje k 1. 3. 1996. Dne 12. prosince 2000 se společnost CTZ s.r.o. stala dceřinou společností MVV Energie CZ a.s., která odkoupila od Města Uherské Hradiště obchodní podíl ve výši 50,96 %.
CTZ s.r.o

Investice a události v roce 2015-2016

Mezi největší investiční akce společnosti v hospodářském roce 2015–2016 patřila investice do přetrubkování tlakového celku kotle K1. V rámci významných oprav proběhla oprava sytiče v chemické úpravně vody uhelné kotelny, oprava přehříváku páry kotle K2 a oprava ohříváku vody kotle K2. Všechny tyto provedené akce povedou k modernizaci zařízení a ke zvýšení účinnosti výroby tepla.

V oblasti tepelných sítí proběhla realizace nového připojení bytových domů B2, B3 na sídlišti Nové Štěpnice a bytových domů Sluneční terasy II na sídlišti Východ. Dodávky tepla plynoucí z těchto investičních akcí začaly na podzim 2016. 

Sponzorské aktivity a akce společnosti v roce 2015-2016

CTZ s.r.o. i v tomto roce podporovala sociální, sportovní a kulturní projekty v Uherském Hradišti a pokračovala ve spolupráci s místními organizacemi: Oblastní charitou Uherské Hradiště, fotbalovým klubem 1. FC SLOVÁCKO a Aquaparkem Uherské hradiště. Společnost rovněž podpořila Knihovnu
Bedřicha Beneše Buchlovana, Senior centrum UH a Uherskohradišťské sportovní hry dětí mateřských škol, dále závody agility, skautský ples a plesy středních škol. Zúčastnila se mezinárodního ekologického festivalu Týká se to také Tebe a Dne Charity. V roce 2016 byla rovněž
organizátorem 12. sportovních her MVV Energie CZ. Od roku 2016 se mohou obyvatelé a návštěvníci Uherského Hradiště dozvědět základní informace o teplárně i na interaktivní tabuli v centru města.
 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ a.s. – 50,96 %
  • Město Uherské Hradiště – 49,04 %

Orgány společnosti

Jednatelé  
Ing. Michal Chmela jednatel
Ing. Kamil Ondra jednatel
Dozorčí rada  
Ing. Jiří Koptík předseda dozorčí rady
Mgr. Evžen Uher místopředseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala člen dozorčí rady
Ing. Vladimír Moštěk člen dozorčí rady
Ing. Drahomír Hlaváč člen dozorčí rady
Mgr. Radovan Jančář člen dozorčí rady
Ing. Jaromír Prokop, MBA člen dozorčí rady
   
Počet zaměstnanců 32
Roční výnosy (v tis. Kč) 102 538
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 44,8 MW / 1 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2015-2016.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016. 
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Domácnosti 5 001
Průmysloví odběratelé / průmyslové areály 6 / 1
Odběratelé z terciární sféry 38
Dodávky elektrické energie  
Regionální distribuční soustava elektrické energie 1
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací