Domovská stránka > Společnost > Dceřiné společnosti > ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa

IČO: 64653200
DIČ: CZ64653200

www.clt.mvv.cz


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Naši zákazníci

Společnost zásobuje dodávkami tepelné energie a teplé vody více než 9 000 domácností ve městech Česká LípaDubá. Zajišťuje také dodávky školám, úřadům, obchodním centrům a dalším subjektům, přičemž celkově je dálkovým vytápěním zajištěno více než 50 % domácností v obou městech.
 

Použité palivo k výrobě

Výrobu tepla zajišťuje společnost ve výtopně LOOS ve Staré Lípě a v kotelně Holý Vrch. Hlavním palivem pro výrobu tepla ve městě je zemní plyn. Díky dvoupalivovým systémům však může být v případě potřeby nahrazen nízkosirným topným olejem. Společnost používá k vytápění také přebytečné teplo vznikající při výrobě elektrické energie v kogeneračních jednotkách na kotelnách LOOS a Holý Vrch. V roce 2010 společnost odkoupila již dříve provozovanou plynovou domovní kotelnu v Dubé.
 

Historie společnosti

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena Městem Česká Lípa jako jediným zakladatelem a zapsána do obchodního rejstříku dne 22. února 1996. Členem skupiny MVV Energie CZ je společnost od roku 2001. Od 15. ledna 2009 byl podíl ve společnosti navýšen na majoritních 94,99 % a Město Česká Lípa zůstává 5,01% akcionářem.
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Investice a události v roce 2015-2016

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v tomto hospodářském roce provedla rekonstrukci úpravny vody v hlavní kotelně LOOS. Zároveň pokračovala v rekonstrukci přípojek a objektových předávacích stanic na připojených sídlištích. Dvě centrální výměníkové stanice získaly přes léto novou elektrickou rozvodnu. V mimotopném období proběhla důsledná kontrola technologie včetně revizí a oprav. Modernizace přispěly ke zvýšení komfortu dodávek tepla a účinnosti soustavy. Na jaře 2016 uspořádala společnost pro své zákazníky z řad domácností soutěž o teplo na rok zdarma. Výherci soutěže tak za teplo ušetřili přes 30 000 Kč.
 

Sponzorské aktivity a akce společnosti v roce 2015-2016

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ dlouhodobě podporuje kulturní a sportovní aktivity ve městě. Výrazně se tak podepsala pod městské slavnosti a Ples v bílém. V průběhu roku podpořila sportovní činnost hokejového a florbalového klubu a dále finančně podpořila sociální služby v České Lípě.
 

Vlastnická struktura společnosti

  • Českolipské teplo, a.s. – 94,99 %
  • Město Česká Lípa – 5,01 %

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Jan Vencour předseda představenstva
Ing. Jan Sulík místopředseda představenstva
Dozorčí rada  
Ing. Jiří Koptík předseda dozorčí rady
Ing. Libor Žížala místopředseda dozorčí rady
MUDr. Karel Tejnora člen dozorčí rady
   
Počet zaměstnanců 25
Roční výnosy (v tis. Kč) 165 960
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 78,95 MW / 0 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2015-2016.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 20156 
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Domácnosti 9 230
Odběratelé z terciární sféry 58
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2015-2016 k 30. 9. 2016.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací